ErnstHulsebos
Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.ernsthulsebos.nl

Deze disclaimer regelt het gebruik van de website www.ernsthulsebos.nl. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, grafische elementen en audiovisuele materialen, zijn eigendom van Ernst Hulsebos, tenzij anders vermeld. Deze inhoud is beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiĆ«ren, reproduceren, wijzigen, distribueren, herpubliceren, verkopen, overdragen of enig ander gebruik ervan te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ernst Hulsebos.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie juist, volledig en actueel is, kunnen we geen garantie geven voor de nauwkeurigheid en volledigheid ervan. Ernst Hulsebos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van deze website.

Links naar externe websites

Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder controle staan van Ernst Hulsebos. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze externe websites. Het plaatsen van dergelijke links impliceert niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring of aanbeveling van de inhoud ervan. Ernst Hulsebos is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke externe websites.

Wijzigingen

Ernst Hulsebos behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen. Door deze website te blijven gebruiken, ga je akkoord met de gewijzigde disclaimer.

Toepasselijk recht

Deze disclaimer is onderworpen aan en wordt geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbanken.